Citation styles

How to cite the Whanaumoana article:

APA style

Whanaumoana. (2009, November 3). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 20:24, January 22, 2018, from http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html

MLA style

"Whanaumoana." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 3 Nov. 2009. Web. 22 Jan. 2018.

MHRA style

'Whanaumoana', Encyclopedia Mythica. 3 November 2009, 20:00 UTC, <http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html> [accessed 22 January 2018]

Chicago style

"Whanaumoana," Encyclopedia Mythica, http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html (accessed January 22, 2018).

CBE/CSE style

Whanaumoana [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2009 Nov 3, 20:00 UTC [cited 2018 January 22]. Available from: http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html.

Bluebook style

Whanaumoana, http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html (last visited January, 22 2018).

AMA style

Whanaumoana. Encyclopedia Mythica. November 3, 2009, 20:00 UTC. Available at: http://pantheon.org/articles/w/whanaumoana.html. Accessed January, 22 2018.


Back to the article

Top