Citation styles

How to cite the Rangi-potango article:

APA style

Rangi-potango. (2007, September 5). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 08:32, February 4, 2023, from https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html

MLA style

"Rangi-potango." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 5 Sep. 2007. Web. 4 Feb. 2023.

MHRA style

'Rangi-potango', Encyclopedia Mythica. 5 September 2007, 19:01 UTC, <https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html> [accessed 4 February 2023]

Chicago style

"Rangi-potango," Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html (accessed February 4, 2023).

CBE/CSE style

Rangi-potango [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2007 Sep 5, 19:01 UTC [cited 2023 February 4]. Available from: https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html.

Bluebook style

Rangi-potango, https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html (last visited February, 4 2023).

AMA style

Rangi-potango. Encyclopedia Mythica. September 5, 2007, 19:01 UTC. Available at: https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html. Accessed February, 4 2023.


Back to the article

Top