Citation styles

How to cite the Rangi-potango article:

APA style

Rangi-potango. (2007, September 5). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 03:14, April 25, 2018, from https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html

MLA style

"Rangi-potango." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 5 Sep. 2007. Web. 25 Apr. 2018.

MHRA style

'Rangi-potango', Encyclopedia Mythica. 5 September 2007, 19:01 UTC, <https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html> [accessed 25 April 2018]

Chicago style

"Rangi-potango," Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html (accessed April 25, 2018).

CBE/CSE style

Rangi-potango [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2007 Sep 5, 19:01 UTC [cited 2018 April 25]. Available from: https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html.

Bluebook style

Rangi-potango, https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html (last visited April, 25 2018).

AMA style

Rangi-potango. Encyclopedia Mythica. September 5, 2007, 19:01 UTC. Available at: https://pantheon.org/articles/r/rangi-potango.html. Accessed April, 25 2018.


Back to the article

Top