Citation styles

How to cite the làir bàn article:

APA style

làir bàn. (2000, April 5). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 18:01, July 16, 2018, from https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html

MLA style

"làir bàn." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 5 Apr. 2000. Web. 16 Jul. 2018.

MHRA style

'làir bàn', Encyclopedia Mythica. 5 April 2000, 01:38 UTC, <https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html> [accessed 16 July 2018]

Chicago style

"làir bàn," Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html (accessed July 16, 2018).

CBE/CSE style

làir bàn [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2000 Apr 5, 01:38 UTC [cited 2018 July 16]. Available from: https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html.

Bluebook style

làir bàn, https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html (last visited July, 16 2018).

AMA style

làir bàn. Encyclopedia Mythica. April 5, 2000, 01:38 UTC. Available at: https://pantheon.org/articles/l/lair_ban.html. Accessed July, 16 2018.


Back to the article

Top