Citation styles

How to cite the Whakapapa-tuakura article:

APA style

Whakapapa-tuakura. (2009, November 3). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 00:08, January 24, 2018, from http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html

MLA style

"Whakapapa-tuakura." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 3 Nov. 2009. Web. 24 Jan. 2018.

MHRA style

'Whakapapa-tuakura', Encyclopedia Mythica. 3 November 2009, 17:53 UTC, <http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html> [accessed 24 January 2018]

Chicago style

"Whakapapa-tuakura," Encyclopedia Mythica, http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html (accessed January 24, 2018).

CBE/CSE style

Whakapapa-tuakura [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2009 Nov 3, 17:53 UTC [cited 2018 January 24]. Available from: http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html.

Bluebook style

Whakapapa-tuakura, http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html (last visited January, 24 2018).

AMA style

Whakapapa-tuakura. Encyclopedia Mythica. November 3, 2009, 17:53 UTC. Available at: http://pantheon.org/articles/w/whakapapa-tuakura.html. Accessed January, 24 2018.


Back to the article

Top