Citation styles

How to cite the Mamaiyabaiyang article:

APA style

Mamaiyabaiyang. (2007, May 6). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 16:05, December 16, 2018, from https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html

MLA style

"Mamaiyabaiyang." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 6 May. 2007. Web. 16 Dec. 2018.

MHRA style

'Mamaiyabaiyang', Encyclopedia Mythica. 6 May 2007, 02:10 UTC, <https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html> [accessed 16 December 2018]

Chicago style

"Mamaiyabaiyang," Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html (accessed December 16, 2018).

CBE/CSE style

Mamaiyabaiyang [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2007 May 6, 02:10 UTC [cited 2018 December 16]. Available from: https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html.

Bluebook style

Mamaiyabaiyang, https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html (last visited December, 16 2018).

AMA style

Mamaiyabaiyang. Encyclopedia Mythica. May 6, 2007, 02:10 UTC. Available at: https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html. Accessed December, 16 2018.


Back to the article

Top