Citation styles

How to cite the Mamaiyabaiyang article:

APA style

Mamaiyabaiyang. (2007, May 6). In Encyclopedia Mythica. Retrieved 23:15, June 30, 2022, from https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html

MLA style

"Mamaiyabaiyang." Encyclopedia Mythica. Encyclopedia Mythica, 6 May. 2007. Web. 30 Jun. 2022.

MHRA style

'Mamaiyabaiyang', Encyclopedia Mythica. 6 May 2007, 02:10 UTC, <https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html> [accessed 30 June 2022]

Chicago style

"Mamaiyabaiyang," Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html (accessed June 30, 2022).

CBE/CSE style

Mamaiyabaiyang [Internet]. Encyclopedia Mythica; 2007 May 6, 02:10 UTC [cited 2022 June 30]. Available from: https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html.

Bluebook style

Mamaiyabaiyang, https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html (last visited June, 30 2022).

AMA style

Mamaiyabaiyang. Encyclopedia Mythica. May 6, 2007, 02:10 UTC. Available at: https://pantheon.org/articles/m/mamaiyabaiyang.html. Accessed June, 30 2022.


Back to the article

Top