Aitu (disambiguation)

 1. Aitu
  According to the Tuamotuan creation chants, the second mortal born to Tumu and Papa after his elder brother Matata had died.
 2. Aitu
  A Tuamotuan god of hurricanes and severe weather.
 3. Āitu
  The name of a Māori deity — Ki te tahuna tapu, nohoanga o Āitu.
  In: Māori mythology
 4. aitu
  In various Polynesian languages, the word aitu means deity or spirit: Ka whiwhi, ringa o Aitu; ka rawe, ringa o tangata.

Return to the article

Top