Eurynome

The daughter of Proteus, according to Zenodotus.

References

Source

  • Zenodotus, citing Eustathius on Homer's Odyssey, 1500.