Hine-ruia

In one Māori genealogy, the wife of Makara(?) and by him the mother of Hine-nui-te-pō, Iti'iti, Rekareka, Whakawatai, Kura-ariki, Kura-i-monoa, Awanui-a-rangi, etc.

References

Source

  • Best, Eldson. (1899). "Notes on Maori Mythology." Journal of the Polynesian Society 8:93-121, p. 99.