Rua-i-te-pukenga

One of the personified forms of knowledge. He is the son of one Nuku-te-aoi. A Māori birth ritual goes: —

"Ka karapinepine te pu toto i a ia
Ki roto te whare wahi awa;
Ka whakawehtu tama i a ia
Ka riro mai a Rua-i-te-pukenga," etc.

These lines refer to the development of the foetus, and the acquirement of Rua-i-te-pukenga, i.e. knowledge.

References

Source

  • Best, Elsdon. (1924). The Maori. Wellington: Harry H. Tombs, pp. 101, 301.