Tunui-a-te-ika

A personification of comets. See also Auahi-tu-roa, Wahieroa, Meto, and Taketake-hikuroa.

References

Source

  • Best, Elsdon. (1924). The Maori. Wellington: Harry H. Tombs, p. 238.