kehua

A ghost, a spirit: Mawai e haere taua ana i te wehi o te kehua.

References

Source

  • White, John. (1887). Ancient History of the Maori. 6 vols. Wellington: G. Didsbury, Government Printer, p. 5:12.